Nasz tabor

Od początku działalności Freightliner PL wprowadzał innowacje do technologii transportu kolejowego w Polsce. Jako pierwsi na szeroką skalę użytkowaliśmy lokomotywy spalinowe JT42CWR o dużej sile pociągowej, jako pierwsi zaczęliśmy wykorzystywać podwyższone naciski osiowe na dostępnych liniach kolejowych, jako pierwsi uruchamialiśmy pociągi masowe o prędkości 100 km/h, jako pierwsi na masową skalę uruchamialiśmy pociągi transgraniczne bez zmiany pojazdu trakcyjnego na stacji granicznej. Do nas należy rekord masy brutto regularnie kursującego pociągu towarowego, prowadzonego pojedynczą trakcją spalinową – 4880 ton. Nasze standardowe pociągi masowe transportują 2655 ton ładunku i jest to wielkość niespotykana u konkurencji. Powyższe nie byłyby możliwe bez unikalnego taboru, na którego konstrukcję nierzadko mieliśmy wpływ.

Lokomotywy

Liniowym pojazdom trakcyjnym Freightliner PL stawia trzy wymagania: wysoka dostępność operacyjna, maksymalnie duża siła pociągowa oraz możliwość wykonywania manewrów na krańcach relacji.

JT42CWR (Class 66)

Sześcioosiowa lokomotywa spalinowa produkcji amerykańskiej firmy Electro-Motive Diesel o mocy 2420 kW, z których 94% idzie na cele trakcyjne. Efektywna siła pociągowa do 467 kN możliwa jest dzięki doskonałej współpracy zespołu prądotwórczego z systemem antypoślizgowym. Zastosowanie oryginalnych wózków trzyosiowych typu HTCR z systemem nastawy skrajnych osi wózka równolegle do promienia łuku pozwala na pokonywanie łuków o promieniach osiągalnych jedynie dla lokomotyw z wózkami dwuosiowymi. Część floty lokomotyw JT42C posiada dopuszczenie do jazdy w Polsce i w Niemczech, co pozwala na uruchamianie szybkich pociągów transgranicznych, bez straty czasu na stacjach granicznych.

E6ACTd (Dragon)

Sześcioosiowa lokomotywa elektryczna ze spalinowym modułem „last mile”, produkcji Newag SA. Moc ciągła 5000 kW pozwala na uzyskanie siły pociągowej 410 kN. Moduł spalinowy 580 kW umożliwia wykonywanie prac manewrowych na niezelektryfikowanych bocznicach, jak również jazdy pociągowe z lekkimi składami na niezelektryfikowanych liniach.

Wagony

Nie bylibyśmy znaczącym przewoźnikiem kruszyw budowlanych, gdybyśmy nie dysponowali efektywnymi wagonami do przewozu towarów masowych. Nasze standardowe pociągi mają masę 3600 t brutto, a przy korzystnym profilu trasy i dopuszczalnych naciskach może to być nawet ponad 4000 ton. Dla klienta oznacza to jednorazową partię ładunku między 2650 a 3000 ton, a w zależności od warunków techniczno-ruchowych na trasie przejazdu może to być jeszcze więcej.

Eamnoss, Eamnos (E04A, E04C, E04D)

Węglarka budowy normalnej z dopuszczalną ładownością do obciążenia 22,5 t/oś. Niewielka zmiana szerokości i wysokości pudła oraz zastosowanie ukośnych ścian czołowych przy skróceniu długości całkowitej wagonu do 12,76 m pozwoliło uzyskać objętość ładunkową wagonu 71,8 m³, a więc równą standardowej węglarce. Ładowność wagonu dla linii klasy C wynosi 59,1 t. W wersji E06A wagon posiada w górnej części pudła ucha do zamocowania plandek oraz dopuszczony jest do kursowania z prędkością 120 km/h przy obciążeniu do 20 t/oś.

Eamnos (E04E)

Najnowsza wersja typu E04, charakteryzująca się zastosowaniem nowego typu wózków oraz lżejszą konstrukcją, pozwalającą na załadunek 61,3 t materiału dla linii klasy C.

Eamnos (E06B)

Krótka węglarka budowy normalnej przystosowana do transportu ciężkich sypkich materiałów. Długość całkowita 11,3 m, objętość pudła 57,2 m³, ładowność dla linii klasy C – 62 t. Skrócenie pudła umożliwia transport wahadeł ponad 2700 ton netto z miejsc, do których dostęp ograniczony jest maksymalną długością pociągu 520 metrów (wliczając długość lokomotyw).

Uagps

Wagony zbiornikowe do transportu zbóż. Objętość ładunkowa od 94 do 110 m³. W standardowej 600 metrowej długości pociągu objętość składu pozwala na transport prawie 2200 t pszenicy.