OSiEM

OŚRODEK SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA MASZYNISTÓW FREIGHTLINER

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej, dokumentami uprawniającymi maszynistę do prowadzenia pojazdu kolejowego są:

  • licencja maszynisty oraz
  • świadectwo maszynisty (świadectwo uzupełniające).

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisy te będą bezwzględnie obowiązywać od dnia 30.10.2018 r.

Licencja maszynisty – jest to dokument potwierdzający, że dana osoba spełnia minimalne wymagania pod względem warunków zdrowotnych, wykształcenia oraz ogólnych umiejętności zawodowych. Licencja określa tożsamość danej osoby, wskazuje organ wydający dokument oraz okres ważności.

Świadectwo maszynisty – jest to dokument (ujednolicone świadectwo uzupełniające) uprawniający do prowadzenia pociągu lub pojazdu kolejowego u przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury który je wydał, w ramach określonej kategorii uprawnień, i jest ważny na określoną w nim infrastrukturę kolejową oraz określone typy pojazdów kolejowych.

Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów Freightliner PL Sp. z o.o. (OSiEM FPL) jest wyspecjalizowaną placówką funkcjonującą w ramach struktur przewoźnika kolejowego, uprawnioną do prowadzenia szkoleń i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów. Ośrodek został wpisany do „Rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania” prowadzonego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego pod numerem PL/35/2018.

                 

Instruktorzy OSiEM FPL prowadzą kursy zgodnie z zatwierdzonym programem zajęć teoretycznych i praktycznych. Ukończenie szkolenia umożliwia kandydatom na maszynistów przystąpienie do egzaminu na licencję maszynisty lub świadectwo maszynisty.

Zespół Egzaminatorów Ośrodka przeprowadza egzaminy w sposób określony przez aktualne przepisy prawa wspólnotowego i krajowego, zapewniając niedyskryminującą, obiektywną i rzetelną ocenę wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie szkolenia.

Ośrodek zatrudnia wysokiej klasy wykładowców z ogromnym doświadczeniem praktycznym, co zapewnia realizację szkoleń na najwyższym poziomie i znacznie ułatwia przyswojenie wiedzy i umiejętności wymaganych do bezpiecznego prowadzenia pojazdów kolejowych.

 

DANE KONTAKTOWE

Adres do korespondencji: Freightliner PL Sp. z o.o. (OSiEM)

Numer telefonu: +48 22 648 66 55;  +48 515 004 414

e-mail: osiem@freightliner.pl

Osoba do kontaktu:  Andrzej Warowny

 

SMS P015.1 – procedura wydawania świadectw maszynisty

SMS P015.2 – procedura zawieszania i cofania świadectw maszynisty