OSiEM

OŚRODEK SZKOLENIA MASZYNISTÓW FREIGHTLINER

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej, dokumentami uprawniającymi maszynistę do prowadzenia pojazdu kolejowego od 30 października 2018 r. są:

  • licencja maszynisty oraz
  • świadectwo maszynisty (świadectwo uzupełniające).

Licencja maszynisty – jest to dokument potwierdzający, że maszynista spełnia minimalne wymagania pod względem warunków zdrowotnych, wykształcenia oraz ogólnych umiejętności zawodowych. Licencja określa tożsamość maszynisty, wskazuje organ wydający dokument, okres ważności oraz ewentualne ograniczania zdrowotne.

Świadectwo maszynisty – jest to dokument określający infrastrukturę, w obrębie której maszynista jest uprawniony prowadzić pojazdy kolejowe oraz rodzaj taboru, do prowadzenia którego uprawniony jest posiadacz świadectwa.

Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów Freightliner PL Sp. z o.o. (OSiEM FPL) jest wyspecjalizowaną placówką funkcjonującą w ramach struktur przewoźnika kolejowego, uprawnioną do prowadzenia szkoleń kandydatów na maszynistów oraz przeprowadzania sprawdzianów wiedzy i umiejętności dla maszynistów. Ośrodek został wpisany do „Rejestru ośrodków szkolenia” prowadzonego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego pod numerem PL/35/2018.

                 

Instruktorzy OSiEM FPL prowadzą szkolenia zgodnie z zatwierdzonym programem zajęć teoretycznych i praktycznych. Ukończenie szkolenia umożliwia kandydatom na maszynistów przystąpienie do egzaminu na licencję maszynisty lub świadectwo uzupełniające. OSiEM FPL przeprowadza szkolenia wymagane dla nabycia i utrzymania kwalifikacji maszynistów, w tym szkolenia na symulatorze pojazdu kolejowego.

Ośrodek posiada Egzaminatorów wpisanych do prowadzonego przez Prezesa UTK Rejestru egzaminatorów, którzy mogą przeprowadzać egzaminy na licencję i świadectwo maszynisty organizowane przez Prezesa UTK w każdym przedmiocie egzaminowania. Egzaminatorzy OSiEM FPL przeprowadzają sprawdziany wiedzy i umiejętności maszynistów i kandydatów na maszynistów, zapewniając niedyskryminującą, obiektywną i rzetelną ocenę nabytej wiedzy i umiejętności.

Ośrodek zatrudnia wysokiej klasy wykładowców z ogromnym doświadczeniem praktycznym, co zapewnia realizację programu szkoleń na najwyższym poziomie i ułatwia skuteczne przygotowanie do bezpiecznego prowadzenia pojazdów kolejowych.

 

DANE KONTAKTOWE

Adres do korespondencji: Freightliner PL Sp. z o.o. (OSiEM)

Numer telefonu: +48 22 648 66 55;  +48 515 004 414

e-mail: osiem@freightliner.pl

Osoba do kontaktu:  Andrzej Warowny

 

SMS P015.1 – procedura wydawania świadectw maszynisty

SMS P015.2 – procedura zawieszania i cofania świadectw maszynisty