Polityka prywatności

 1. Nasze fundamentalne przekonania dotyczące ochrony prywatności użytkowników i danych
 • Ochrona prywatności i danych użytkowników stanowi element praw człowieka
 • Mamy obowiązek chronić osoby, których dotyczą nasze dane
 • Dane stanowią zobowiązanie i dlatego powinny być zbierane i przetwarzane wyłącznie w bezwzględne koniecznym zakresie
 • Nienawidzimy spamu tak jak wy!
 • Nigdy nie sprzedamy, nie odnajmiemy ani w żaden inny sposób nie będziemy rozprowadzać czy upubliczniać twoich danych osobowych
 1. Właściwe regulacje prawne

Podobnie jak naszą działalność i wewnętrzne systemy komputerowe tę witrynę internetową zaprojektowano tak, by była zgodna z następującymi krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi dotyczących ochrony danych i prywatności użytkowników:

Zgodność niniejszej witryny z powyższymi regulacjami prawnymi, które wszystkie mają rygorystyczny charakter, oznacza, że ta witryna powinna być również zgodna z przepisami o ochronie danych i prywatności użytkowników obowiązującymi w wielu innych krajach. W razie braku pewności, czy ta witryna jest zgodna ze szczególnymi przepisami o ochronie danych i prywatności użytkowników obowiązujących w twoim kraju, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych w celu uzyskania wyjaśnień.

 1. Dane osobowe zbierane przez tę witrynę internetową oraz przyczyny, dla których je zbieramy

Niniejsza witryna internetowa zbiera i wykorzystuje dane osobowe z następujących przyczyn:

3.1 Śledzenie odwiedzin w witrynie

Jak większość stron internetowych ta witryna korzysta z narzędzia Google Analytics (GA) do śledzenia interakcji z użytkownikami. Wykorzystujemy te dane, by określać liczbę osób korzystających z naszej witryny, by lepiej zrozumieć, w jaki sposób znajdują one nasze strony i z nich korzystają, oraz by poznać drogę, którą pokonują w naszej witrynie.

Chociaż GA rejestruje takie dane dotyczące użytkownika jak położenie geograficzne czy używane przez niego urządzenie, przeglądarka i system operacyjny, żadna z tych informacji nie pozwala nam poznać jego tożsamości. GA rejestruje również adres IP komputera użytkownika, który można by wykorzystać do jego identyfikacji, lecz Google nie udostępnia nam tych danych. Traktujemy Google jako zewnętrzny podmiot (osobę trzecią) przetwarzający dane.

GA stosuje pliki cookie – dotyczące ich szczegóły można znaleźć w przewodnikach Google dla deweloperów. Nasza witryna internetowa używa implementacji GA pod nazwą analytics.js

Wyłączenie cookies w swojej przeglądarce internetowej zatrzyma śledzenie przez GA przebiegu wizyty użytkownika na stronach wchodzących w skład tej witryny internetowej.

3.2 Formularze kontaktowe i linki e-mailowe

Jeżeli zechcesz skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub linku e-mailowego, żadne z podanych przez ciebie danych nie będą przechowywane przez tę witrynę ani nie zostaną przekazane zewnętrznemu podmiotowi przetwarzającemu i nie będą przetwarzane przez taki podmiot. Zamiast tego dane zostaną włączone do wiadomości mailowej i przesłane nam z użyciem protokołu Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).

 1. Jak przechowujemy twoje dane osobowe

Ta witryna internetowa nie przechowuje obecnie żadnych danych osobowych w swojej bazie danych.

 1. O serwerze tej witryny internetowej

Hostingiem tej witryny internetowej zajmuje się United Hosting realizując te działania w brytyjskim centrum danych usytuowanym tuż pod Londynem.

Poniżej przedstawiono niektóre z najważniejszych zabezpieczeń stosowanych w tym centrum danych:

 • 3-metrowe ogrodzenie ze szpikulcami oraz bariery odporne na staranowanie
 • Odporne na wybuch antywłamaniowe okna i drzwi zewnętrzne
 • Zbliżeniowe zamki dostępowe we wszystkich drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych
 • Śluzy z naprzemiennie zamykanymi drzwiami i z biometrycznymi skanerami tęczówki oka chroniące dostęp do pomieszczeń, w których znajdują się dane
 • Szafki serwerów są wyposażone w drzwi zamykane na zamek (otwarte stojaki nie są stosowane)
 • Ogrodzenie i wnętrza pod całodobowym nadzorem kamer
 • Całodobowa ochrona (strażnicy) – patrole statyczne i mobilne
 • Wszyscy pracownicy przechodzą weryfikację bezpieczeństwa zgodnie ze standardem BS7858
 • Do wnętrza obiektu mają wstęp wyłącznie osoby upoważnione i weryfikowane pod względem bezpieczeństwa

Wszystkie informacje o centrum danych United Hosting są dostępne tutaj.

 1. Nasze zewnętrzne podmioty przetwarzające dane

Ta witryna internetowa korzysta z usług następujących zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane (osób trzecich). Te podmioty zostały starannie wybrane i działają zgodnie z regulacjami prawnymi wskazanymi w pkt. 2.0. Te osoby trzecie mają siedzibę w USA i działają zgodnie z EU-U.S Privacy Shield.

 1. Naruszenia ochrony danych osobowych

Każde bezprawne naruszenie ochrony danych osobowych z bazy danych tej witryny internetowej lub baz danych zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane zgłosimy wszystkim właściwym osobom i organom w terminie 72 godzin od naruszenia, jeżeli będzie oczywiste, że doszło do kradzieży danych osobowych przechowywanych w sposób umożliwiający identyfikację osób.

 1. Administrator danych

Administratorem danych dla tej witryny internetowej jest: Freightliner PL Sp. z o.o.

prowadząca działalność pod adresem: Freightliner PL Sp. z o.o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa, Polska

 1. Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych prosimy kontaktować się pod adresem: rodo@freightliner.pl

 1. Zmiany naszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w celu uwzględnienia rozwoju wydarzeń w branży. Nie będziemy osobno informować naszych klientów i użytkowników witryny internetowej o tych zmianach. Zamiast tego zalecamy zaglądanie na tę stronę co jakiś czas w celu zapoznania się ze zmianami polityki. Szczególne zmiany i aktualizacje polityki są ujmowane we wskazanym poniżej rejestrze zmian.

10.1 Rejestr zmian

01.10.2017 r.

 • Wejście polityki prywatności w życie.

10.1 Rejestr zmian

01/10/2017

 • Wejście w życie polityki prywatności