Kruszywa budowlane

Przez ponad dekadę działalności operacyjnej wyspecjalizowaliśmy się w transporcie kruszyw. Jesteśmy drugim co do masy przewoźnikiem kruszyw w Polsce i pierwszym w przewozie przez granicę polsko-niemiecką.

Nasz tabor dostosowany jest do efektywnego przewozu dużych partii kruszyw, oszczędzając koszty mobilizacji sprzętu rozładunkowego w miejscu odbioru. Standardowy pociąg do przewozu kruszyw oferuje jednorazowo od 2500 do ponad 3000 ton ładunku. Nasze najkrótsze wagony pozwalają na jednorazowy załadunek ponad 2600 ton kruszywa w miejscach, gdzie długość pociągu z lokomotywą ograniczona jest do 520 metrów.

Nasze lokomotywy liniowe mogą wykonać niezbędne manewry w miejscach załadunku i rozładunku bez straty czasu. Na życzenie możemy zorganizować także rozładunek materiału na stacji docelowej i odwóz w miejsce ostatecznego odbioru.

Jesteśmy przygotowani do obsługi dużych inwestycji oraz pojedynczych zamówień, zawsze dostarczając najwyższą jakość usługi oraz pełną informację dla klienta.