Długie szyny

Od 2016 roku Freightliner realizuje przewozy specjalistyczne wyrobów branży hutniczej. Poza standardowymi produktami hutniczymi jak profile czy półwyroby stalowe, transportujemy również szyny o długości do 360 m. Podpisaliśmy kontrakt na przewozy do Niemiec szyn produkowanych przez Arcelor Mittal Poland. Realizujemy go przy pomocy lokomotyw transgranicznych, dzięki czemu minimalizujemy czas postoju pociągu na zachodniej granicy.

Uczestniczymy również w modernizacjach linii kolejowych w Polsce, dostarczając długie szyny na wskazane odcinki. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie kompetencje, które pozwalają na sprawne i efektywne wykonywanie zleceń.

W każdym momencie realizacji procesu przewozowego nasi klienci są szczegółowo informowani o miejscu pobytu przewożonego ładunku.